Kategorie

 

Prohlášení o ochraně soukromí

Správce osobních údajů

Společnost Katarzyna Beata Nikiel se sídlem 28. října 2663/150, 702 00, Ostrava

Živnostenský list wydal Magistrát města Ostrava, živnostenský úřad, Č.J.SMO/377129/12/ŽÚ/JAP (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů následující osobní údaje

 • jméno a příjmení,
 • adresa bydliště,
 • doručovací adresa,
 • telefonní číslo,
 • e-mailová adresa,
 • bankovní spojení,
 • osobní údaje třetích osob, které nám poskytnete Poskytujete-li nám osobní údaje třetích osob, je vaší povinností informovat o tom dotyčnou osobu a zajistit si její souhlas s těmito podmínkami ochrany osobních údajů (Ve svém uživatelském profilu můžete vymezit pověřené osoby, které jsou za vás oprávněné například přebírat zboží či zboží reklamovat. Tím nám poskytnete i jejich osobní údaje. )

 

Udaje o Vašich nákupních zvycích a využívání našich služeb, jako např. datum / cena a název nakoupených výrobků, vč. související komunikace s Vámi.

Osobní údaje získáváme především přímo od Vás, zejména při uzavírání smlouvy a v průběhu smluvního vztahu a dále na základě Vašich návštěv našich internetových stránek

 

Vaše osobní údaje využíváme zejména k následujícím účelům:

 • plnění kupní smlouvy, vedení stavu zákaznického účtu, dodání zboží a plnění zákonných povinností plynoucích z odpovědnosti za vady (řešení Vašich reklamací a stížností). Pro tyto účely jsou údaje zpracovány po nezbytně nutnou dobu k naplnění uvedených účelů.
 • komunikaci s Vámi a správě našeho smluvního vztahu
 • plnění našich zákonných povinností
 • v případě udělení souhlasu (např. uděleného v rámci soutěží, marketingových akcí, apod.) či v případě zpracování jména, příjmení, adresy a e-mailové adresy subjektu údajů a nevyjádření nesouhlasu se zpracováním za účelem: marketingového využití, nabízení výrobků a služeb a zasílání obchodních sdělení. V daném případě jsou údaje zpracovány po dobu do odvolání souhlasu, které může být učiněno písemně na adrese prodávajícího či v rámci každého jednotlivého obchodního sdělení zaslaného e-mailem.

 

Osobní údaje, které zpracováváme automaticky

Při návštěvě naší webové stránky o vás můžeme shromažďovat určité informace, jako jsou například

 • IP adresa,
 • datum a čas přístupu na naší webovou stránku,
 • informace o vašem internetovém prohlížeči,
 • operačním systému či nastavení vašeho jazyka.
 • můžeme také zpracovávat informace o vašem chování na našich webových stránkách, tj. například jaké odkazy na našich webových stránkách navštívíte a které zboží je vám zobrazeno. Informace o vašem chování na webu jsou však z důvodu vašeho maximálního soukromí anonymizované, a proto je ani sami nedokážeme přiřadit konkrétnímu uživateli, tj. konkrétní osobě.
 • přistupujete-li na naše webové stránky z mobilního telefonu či obdobného přístroje nebo prostřednictvím některé z našich mobilních aplikací, můžeme zpracovávat i informace o vašem mobilním zařízení (data o vašem mobilním telefonu, případné záznamy o selhání aplikace apod.)

 

Cookies

Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.patomika.cz  užívá na této webové stránce soubory cookies, například

 • pomáhají nám zjistit, které části našich Služeb jsou nejoblíbenější, protože nám umožní vidět, které stránky a funkce používají návštěvníci nejčastěji, a kolik času na stránkách stráví. Na základě analýzy těchto informací můžeme lépe přizpůsobit Služby  
 • umožňují analyzovat výkon a design našich webových stránek a detekovat chyby

Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.  
Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče.
Soubory cookie nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat služby
Výkonnostní cookies můžeme například použít ke sledování, které stránky jsou nejpopulárnější, ke sledování
počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně vašich dat.
Používáním našich služeb souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme.
Pokud si nepřejete, aby váš prohlížeč přijímal soubory cookies, můžete si volbu přijetí cookies vypnout v nastavení prohlížeče.
Mějte na vědomí, že anonymním prohlížením nebo vymazáním cookies přijdete o výhody spojené s tím, když si vás stránka pamatuje.
Více informací najdete například zde https://ec.europa.eu/info/cookies_cs

Marketingová činnost:

E-mail marketing: e-mailová obchodní sdělení vám zasíláme na základě vašeho souhlasu. Z odběru obchodních sdělení se můžete snadno odhlásit tím, že si upravíte

 • nastavení svého uživatelského profilu
 • využijete tohoto kontaktního formuláře https://patomika.cz/contact-us
 • zavoláte na naši infolinku dostupnou na tel. čísle 607869837

Pokud si vytvoříte více uživatelských profilů, v rámci kterých uvedete stejné kontaktní údaje (např. máte několik účtu pro různé e-mailové adresy, ale telefonní číslo bude na všech účtech stejné), nelze z technických důvodů provést odhlášení z odběru obchodních sdělení pro všechny uživatelské profily na základě automatizovaných procesů. V takovém případě je k odhlášení se z odběru obchodních sdělení pro všechny uživatelské profily třeba, abyste nás kontaktovali telefonicky nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.

 

Jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme?

V prvé řadě budeme vaše údaje zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi.
V případě zpracovávání osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas, budou vaše osobní údaje obecně zpracovávány po dobu 6 let, nebo do odvolání takového souhlasu.
V případě, že se přihlásíte k odběru obchodních sdělení, tak vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 6 let, popř. do doby vyslovení vašeho nesouhlasu s jejich dalším zasíláním.

Oprava

V případě, že se domníváte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou chybné, nás můžete kontaktovat prostřednictvím tohoto kontaktního formuláře https://patomika.cz/contact-us
Z důvodu urychlení opravy vašich osobních údajů a vašeho komfortu však doporučujeme upravit si své osobní údaje ve svém uživatelském profilu. 

Výmaz

 • Dále můžete žádat, abychom údaje o vás vymazali (výmaz se však nedotkne údajů na dokumentech, které musíme podle zákona uchovávat (např. faktury či dobropisy). Pokud vaše osobní údaje budeme potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků, může být vaše žádost odmítnuta (např. pokud za vámi evidujeme neuhrazenou pohledávku či v případě probíhajícího reklamačního řízení).
 • Kupující má právo na přístup k osobním údajům, má právo na jejich opravu, doplnění, má právo na jejich blokaci, může žádat prodávajícího o vysvětlení a odstranění závadného stavu prostřednictvím žádosti odeslané elektronicky na adresu: obchod@patomika.cz. O následném postupu bude kupující informován písemně nebo e-mailovou zprávou.

 

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout:

 • poskytovatelům služeb, kteří nám poskytují své služby související s naší činností, zejména dopravcům, zprostředkovatelům Vašich plateb, osobám pomáhajícím nám se správou smluv a Vámi uplatňovaných nároků na plnění nebo kteří tisknou a doručují písemnosti.
 • jiným osobám v souladu s příslušnými právními předpisy (např. oznámení finančním úřadům v případech stanovených zákonem, policii v rámci šetření trestné činnosti apod.).

 

Jak chráníme vaše osobní údaje

 • Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti Vašich osobních údajů, která je pro nás mimořádně důležitá, využíváme technická a organizační opatře­ní zejména na ochranu před neoprávněným přístupem k údajům a jejich zneužitím, zajištění bezpečnosti našich IT systémů i obnovu dat v případě incidentu. Kde je to vhodné, využíváme na ochranu Vašich údajů šifrování. Všechna opatření pravidelně vyhodnocujeme a aktualizujeme.
 • Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole. Za účelem ochrany dat máme nastavený bezpečnostní mechanismus zahrnující technická, organizační a personální opatření a stejnou úroveň ochrany požadujeme také od našich zp

 

 

Co jsou to osobní údaje.https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/what-personal-data_cs#odkazy

Ochrana údajů http://ec.europa.eu/justice/smedataprotect/index_cs.htm